Onderzoek, begeleiding en behandeling

Schoolsucces is een praktijk voor het begeleiden, behandelen en onderzoeken van jeugdigen. Schoolsucces is gespecialiseerd in het bieden van zorg aan kinderen met leerproblemen, ontwikkelingsstoornissen en gedragsstoornissen.

 

Gratis intake met plan van aanpak

Voordat uw kind begint met een behandeling, voeren wij een gratis en vrijblijvend intakegesprek met u aan de hand waarvan wij samen een persoonlijk plan van aanpak opstellen en afspraken maken.

 

Onderzoek

Ook voor diagnostische onderzoeken kunt u bij Schoolsucces terecht. Wanneer uw kind niet goed kan meekomen op school of wanneer er vragen zijn over de ontwikkeling van uw kind is het mogelijk om onderzoek te laten doen. Het onderzoek wordt handelingsgericht vormgegeven en geeft een beeld van de beperkingen, mogelijkheden en het functioneren van uw kind.

 Onderzoek kan gericht zijn op de:

  • Intelligentie
  • Dyslexie
  • Dyscalculie
  • Sociale en emotionele ontwikkeling
  • Concentratie, geheugen en gedrag
  • Opvoeding- en onderwijssituatie

 


Wij werken samen met externe bureaus en hebben contact met een grote diversiteit aan specialisten op het psychologische werkterrein. Voor meer informatie over de verschillende onderzoeken kunt u contact met ons opnemen.