Bijles

Zeer ervaren

Wij hebben veel ervaring met het geven van bijles, zowel individueel als in groepsverband.

Daarnaast bereiden wij leerlingen voor op de entreetoets in groep 7 en

de cito-eindtoets in groep 8.

 

 Basisonderwijs: (begrijpend) lezen; studievaardigheden, spelling en rekenen  

  • Individueel of in een kleine groep
  • (Entree-/eind-) cito oefenen
  • Juiste aanpak van een bepaald vak
  • Huiswerk om te oefenen
  • Enthousiasmeren en motiveren
  • Studie- en schoolopdrachten: werkstukken, presentaties, verslagen, etc.

 

Tijdens onze bijlessen leggen wij eerst de theorie (van het betreffende vak) uit en laten we vervolgens de theorie toepassen. Hiervoor gebruiken we verschillende bekende methodes uit het onderwijs die zich richten op de kerndoelen.

Mocht een jongere de basis van het betreffende vak nog niet onder de knie hebben, dan zorgen wij voor een herhaling van de voorgaande jaren. Eventueel kijken we ook vooruit naar toekomstige stof. 

Indien gewenst, krijgt de jongere aan het einde van de bijles huiswerk mee naar huis om te oefenen met de stof. Tijdens de eerstvolgende bijles gaan we na hoe dat oefenen is verlopen. 

Verder vinden wij het erg belangrijk om de jongeren te motiveren en enthousiasmeren voor schoolse taken.

Ook voor hulp bij studie en/of schoolopdrachten, zoals werkstukken, presentaties en verslagen, is bijles de beste vorm van begeleiding.